کمپانی رستاک در نمایشگاه نفت و گاز تهران

مدیر عامل کمپانی رستاک جناب حسین صادقی صفت

 

حضور دکتر علیرضا کاظمی مشاور وزیر نفت در غرفه رستاک

 

حضور مدیران ارشد شرکت نفت و گاز اروندان  در غرفه رستاک

 

مدیر عامل رستاک و جناب دکتر گرجی شرکت بازرگانی پتروشیمی

 

مدیر عامل رستاک و جناب سید امیر موسوی دیپلمات از وزارت خارجه اسلامی ایران

 

حضور مدیران ارشد صنایع روسیه در غرفه رستاک

 

fa_IRفارسی
Powered by TranslatePress