کاربرد کاستیک سودا (سود پرک) در صنعت داروسازی

برای تولید بسیاری از مواد دارویی و پزشکی از جمله داروهای ضد تصلب شرایین، مسکن ها مثل آسپرین و مواد ضد انعقاد که مانع از انعقاد خون میشوند.

 

در فرآیند هیدرولیز آب نمک، بیشتر از 95 درصد ظرفیت کلر و حدودا 100 درصد ظرفیت سدیم هیدروکسید تولید میشود. طی این فرآیند به صورت الکترولیزی، محلول آب نمک (سدیم کلرید) به کلر (گاز کلر) و محلول سدیم هیدروکسید و هیدروژن (گاز هیدروژن) تجزیه خواهد شد. اگر به جای محلول سدیم کلرید (آب نمک) به عنوان ماده اولیه، از پتاسیم کلرید یا محلول کلسیم کلرید استفاده کنند، به جای سدیم، محصول واکنش پتاسیم یا کلسیم میشود. همچنین طی فرآیندهایی دیگر هیدروژن کلرید مایع به کلر و هیدروژن، سدیم کلرید مذاب به سدیم فلزی و کلر تبدیل خواهد شد.

 

برای تولید سود مایع از محلول سدیم کلرید که به عنوان ماده اولیه استفاده میشود، تقریبا 1126 کیلوگرم سدیم هیدروکسید و 28 کیلوگرم هیدروژن در ازای تولید 1000 کیلوگرم کلر، بدست می آید. بیشتر این مقدار هیدروژن تولید شده در طی این فرآیند، برای تولید آمونیاک، هیدروکلریک اسید و هیدروژن دار کردن ترکیبات آلی استفاده میشود.

 

با استفاده از روش جیوه ای، سود مایع عاری از کلر بدست می-آید. اما به کار بردن چندین تن جیوه طی این فرآیند، مشکلات زیست محیطی زیادی ایجاد میکند. به گونه ای که صدها کیلوگرم جیوه در یک چرخه تولید عادی از فرآیند خارج میشود و در محیط انباشته خواهد شد.

 

سود مایع و گاز کلری که با استفاده از روش جیوه ای تولید میشوند، دارای مقدار بسیار کمی جیوه بوده و احتمال دارد مسمومیت های زیست محیطی ایجاد شود. در دو روش دیافراگم و غشایی از جیوه استفاده نمیکنند ولی سود سوزآور که تولید می-شود، دارای مقداری کلر بوده که نیاز است از آن حذف شود.

 

fa_IRفارسی
Powered by TranslatePress