اطلاعات ایمنی سود پرک

دستکش لاستیکی ، چکمه لاستیکی پاشنه دار نفوذ ناپذیر، پوشش محافظ گردن و صورت و کلاه لبه دار  و عینک محافظ چشم ها در برابر مواد شیمیایی. ضمنا روپوش حتما باید آستین دار و ترجیحا کتانی باشد.

اطلاعات ایمنی سود پرک یا MSDS مخفف عبارت Material Safety Data sheets به معنی “برگه های اطلاعات ایمنی مواد” می باشد ، MSDS تا جایی که ممکن است باید ساده و مختصر باشد و به زبان رسمی کشور استفاده کننده از ماده شیمیایی باشد.

وجود برگه اطلاعات ایمنی در کنار ماده مورد نظر ، اطلاعاتی در اختیار مصرف کننده قرار می دهد که مصرف کننده با آگاهی از ماهیت آتی ماده مزبور ، قادر خواهد بود از خطرات و ضایعات ناشی از استفاده ، جابجایی و انبار نادرست آن در امان باشد.
بدین ترتیب که اطلاعات مندرج در MSDS هر ماده ای بیانگر این است که نحوه صحیح استفاده از آن باید چگونه باشد، در چه درجه حرارت و چه نوع محیطی باید نگهداری شود ، در انبار و جابجایی آن چه نکات ایمنی باید رعایت شود و در صورت بروز خطر نحوه مقابله با عوارض آن ماده چگونه خواهد بود.

تجهیزات ایمنی هنگام استفاده از سود پرک:

دستکش لاستیکی ، چکمه لاستیکی پاشنه دار نفوذ ناپذیر، پوشش محافظ گردن و صورت و کلاه لبه دار  و عینک محافظ چشم ها در برابر مواد شیمیایی. ضمنا روپوش حتما باید آستین دار و ترجیحا کتانی باشد.

نکات ایمنی سود پرک پس از آسیب :

سود پرک ممکن است در اثر افزایش دما و حرارت محیط تجزیه شده و بخار سمی تولید کند. در صورت تماس سود پرک با پوست فورا ناحیه را تا چند دقیقه با آب شستشو دهید. بهتر است فرد را به مکانی ببرید که هوای تازه برای تنفس وجود داشته باشد . در صورت تماس چشمی ، در حالی که پلک ها رو به بالاست ، چشم را سریعا با آب شستشو دهید . حتما فورا به پزشک مراجعه کنید.

تصویر 48 ساعت پس از تماس با سود پرک گرفته شده است

 

از طریق MSDS اطلاعات زیر ارائه می شود :

برگه های اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی معمولا بایستی حاوی اطلاعات زیر باشند:

 • نام علمی ماده
 • کد بین المللی شناسه CAS#
 • توصیف ماده
 • شناسه و فرمول ماده
 • مخاطرات
 • کمک های اولیه در شرایط حوادث و مسمومیت ها
 • روش های اطفاء
 • روشهای کاهش حوادث
 • انبارداری و نگهداری
 • کنترل های مواجهه و وسایل حفاظت فردی
 • خصوصیات فیزیک و شیمیایی
 • پایداری و واکنش پذیری
 • مشخصات سم شناسی ماده
 • مشخصات اکولوژی و زیست محیطی ماده و توصیه های لازم جهت امحاء مواد زاید
 • اطلاعات مرتبط با حمل و نقل
 • اطلاعات مربوط به قوانین و مقررات مربوطه و سایر اطلاعات مرتبط

معمولا برگه های اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی حاوی اطلاعات ۱۶گانه بالا می باشند اما ممکن است حسب ضرورت و یا مقررات کشور های مختلف مطالب دیگری نیز اضافه شود یا بعضی از اطلاعات غیر ضروری حذف گردد.

 

برای مشاهده جدول اطلاعات ایمنی سود پرک بر روی MSDS کلیک کنید.

fa_IRفارسی
Powered by TranslatePress